Coach Som/ Clown Som

Coachen, Consultancy & Trainingen

Bedrijfsoach, consultant, Trainer 

 

Coachen is de client leren manager te worden van zijn/haar eigen problemen.  

 Zeker in deze tijd van zelfsturende teams en zelfstandige medewerkers en de schaalvergroting een meerwaarde.

 Coachen heeft een ondersteunende, positieve en kostenbesparende rol in het preventief verzuimbeleid.

Maar ook bij ziekteverzuim heel effectief inzetbaar want counseling draagt bij aan een kortdurende en lager ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Het zorgt ervoor dat uw medewerkers, met plezier, aan het werk blijven. Bij u of bij een andere organisatie. 

Is kortdurend en oplossingsgericht en het levert voor u en uw medewerkers een win - win situatie op!

 

Praktijk bezien en Praktisch gezien

 Managers en leidinggevende zijn niet altijd de aangewezen personen om hun medewerkers te begeleiden.

Dit omdat daarbij ,soms tegenstrijdige, belangen een rol spelen wat open en eerlijkheid en tijd in de weg staan en dus ook een goede passende oplossing.

Of ontbreekt de kennis om in meer specifieke situaties de medewerkers(s) te begeleiden.  

Of hen ontbreekt simpelweg de tijd hiervoor om het goed te begeleiden. 

En een buitenstaande in te schakelen, die objectief naar de individu en het probleem kan kijken,  en de oplossing samen vind. 

Hier is de rol van mij als  bedrijfscoach weggelegd.

 Kosten  voor mijn diensten zijn, na een oriënterend gesprek, met een offerte op te vragen. 

  Bel 06-52115201 voor een vrijblijvend, informatief gesprek.